Pär Fagerström: TU bör gå mindre djupt i tekniken

Pär Fagerström är vd och ansvarig utgivare för Dalarnas Tidningar samt vd för Gävletidningar. Han var tidigare TU:s styrelseordförande.

Vad anser du om ett uppdelat TU?

– Det är ett bra och ett nödvändigt steg  för att åstadkomma lösningar som är mer branschomfattande än som varit möjligt i nuvarande organisation.

Vad ska branschorganisationen TU ägna sig åt? Vilken nytta har du av TU idag?

– Vanliga lobbyfrågor och att vara ett diskussions- och kunskapsforum, en brännpunkt där branschen kan resonera och där kunskap kan inhämtas. Om tio år kommer vi att arbeta med många mer saker än i dag.

Är det något organisationen bör ägna sig åt som den inte gör idag?

– Jag hoppas att Medieutgivarna bygger upp mycket mer nätverk, nätverkar med andra.

Vad ska organisationen inte ägna sig åt?

– Den behöver inte gå så på djupet med tekniken, närmast på forskningsnivå, utan ha en mer övergripande koll. Utvecklingen på marknaden hinner alltid före.

Ska TU ägna sig och bekosta etisk självreglering?

– Ja, föreningen ska stå bakom ett medieetiskt system. Vilka former det kan ta sig framöver.

Ska TU organisera medieutbildning?

– Ja, TU ska vara huvudman för medieutbildarna, som är en skapelse med framtidsmöjligheter.

Ska TU ge ut en självständig sajt och tidning?

– Ja.

Hur mycket får TU kosta medlemsföretagen?

– Så mycket som vi får tillbaka i form av nytta. Att dra ned på olika typer av fasta kostnader är bra, men inte på kostnader kopplade till ambitioner.

Vem ska leda TA, vem ska leda TU?

– Rätt personer.