Annons: Mediedagen 2019

Skånskankoncernen varslar 60

Skånska Dagbladetkoncernen varslar nu 60 personer om uppsägning i det sparpaket som aviserades i höstas. Det är något färre än det ursprungliga budet.

Skånskan satsar drygt 40 miljoner kronor på ett erbjudande till den övertaliga personalen om avtalspension och avgångsvederlag. Totalt kostar omstruktureringen 60-70 miljoner kronor.

– Vi har stora förhoppningar om att kunna lösa hela neddragningen på frivillig väg, säger Skånskans vd Richard Kling.

Varslen i tidningsgruppen gäller 50 personer i Skåne (Skånska Dagbladet och Norra Skåne) och 10 i Halland (Laholms Tidning). Sammanlagt arbetar 215 personer på de tre tidningarna varav 136 journalister.

Från början omfattade den drastiska nedskärningen 110 tjänster, men då har ett 30-tal grafiker tidigare varslats. Skånskan lägger ner sitt eget tryckeri och trycker från och med söndag på danska Rotationens nya press utanför Malmö.

Personalen minskar därmed med ett tiotal färre tjänster än vad som sades från början.

– Neddragningen blev väl något mjukare än väntat, säger journalistklubbens ordförande Jakob Hydén, som är ganska nöjd med de förhandlingar som förts och det erbjudande som lagts, trots att journalisterna drabbas hårdast av de olika personalkategorierna

– Vi hoppas att allt kan lösa sig genom naturlig avgång.

Sparpaketet innebär stora kostnader för koncernen. Sammantaget räknar Richard Kling med strukturella kostnader på 60-70 miljoner kronor, som ska skrivas av på mindre än två år. Det innebär brakförluster 2008 och 2009 för att 2010 ge svarta siffror.

Nu återstår att sätta en bemanningsplan för den personal som ska vara kvar. Och här vidhåller ledningen sin tidigare ståndpunkt att merparten av lokalredaktionerna läggs ner och ersätts med ”mobila enheter”. Den biten är dock inte färdigförhandlad.

{embed class_sfx=-inner&where=category&where_id=1}
Lars Ohlander