Annons: Mediedagen 2019

Mitt i-tidningarnas förra ägare har problem

Danska Søndagsavisen sålde sitt starka ben Gisab till Stampen i höstas. Nu rasar intäkterna och resultatet hamnar cirka 120 miljoner under prognosen i november.

Gratistidningarna i Stockholm och Mälardalen, Gisab, var Søndagsavisens starkaste verksamhet, men inte kärnan. För att få pengar till att få ordning på danska Søndagsavisen och tryckeriverksamheten i hemlandet, sålde koncernen majoriteten till Stampen i september för 400 miljoner.

Det ger ett bra netto för 2008, men det har inte vänt kärnverksamheten, som dras med stora problem i lågkonjunkturen. Søndagsavisen är helt annonsfinansierad. Från prognosen i november till idag går koncernen 120 miljoner kronor sämre. Driften hamnar på röda siffror – en förlust, skriver Business.dk.

Søndagsavsien har bedömts nådigare av aktiemarknaden än övriga medieaktier hittills, men tappade i fredags 8 procent.{embed class_sfx=-inner&where=category&where_id=1}