Annons: Mediedagen 2019

Ja till Stampens Gisab-affär

 
Konkurrensverket har sagt ja till Stampensfärens köp av Gisabtidningarna. Därmed genomförs affären som i ett första led kostar 400 miljoner för två tredjedelar av gratistidningskoncernen.

Pressade danska tidningskoncernen Søndagsavisen säljer lönsamma Gisab med framför allt de många Mitt i-tidningarna i Storstockholm för att stärka den egna verksamheten i Danmark.

Gisab är framgångsrikt, men också effektivt skött. När krisen blev allt mer uppenbar under våren och sommaren blev det svårare för eventuella köpare att räkna hem det pris de danska ägarna ville ha.

Till slut stod bara Stampensfären genom dotterbolaget VLT kvar, och priset för Gisab blev 400 miljoner för två tredjedelar. I ett andra steg är resten värderat till 160 miljoner idag.

Köpet var villkorat av att det godkändes av Konkurrensverket. Det godkännandet meddelades i eftermiddag.