Annons: Mediedagen 2019

Ny tidning på gränsen i Härjedalen

Grenseposten är en ny norsk-svensk veckotidning i Härjedalen. Området har tidigare hört till Norge och är fortfarande ganska sammansatt.
- Det här är ett enat rike för ett fjällfolk, säger Marit Manfredsdotter som är ansvarig utgivare.

Första numret kom i torsdags och distribuerades gratis med posten till 6000 hushåll och 800 företag i Sverige och ungefär lika många i Norge. De tre första numren är gratis och sedan övergår Grenseposten till att bli en abonnerad tidning.

– Vi hoppas på att ganska snabbt få 1000 prenumeranter, säger Marit Manfredsdotter.

Intresset från annonsörerna har varit så stort att de fått gå upp i sidantal i första numret. Även medieintresset har varit stort i Norge även på riksnivå, bland annat NRK1 har gjort reportage om den nya tidningen.

Spridningsområdet, med Härjedalen på den svenska sidan, och ett ungefär lika stort område på den norska sidan, med kommunerna Röros, Os, Tydal och Holtålen, har historiskt hängt ihop. Härjedalen var en del av Norge fram till 1645.

– Vi har mycket släktskap, liknande dialekt, och ett rikt gemensamt kulturliv, det är det vi vill lyfta i tidningen, säger Marit Manfredsdotter.

Redaktionen får sin bas i Röros och består av Marit Manfredsdotter och den norska frilansjournalisten Rolf Øvrum. Hälften av artiklarna blir på norska och hälften på svenska.

Marit Manfredsdotter. tror att små tidningar behövs som en motvikt till de allt större tidningskoncernerna som blivit följden av de senaste årens strukturaffärer.

Hon ser också en stor potential i att bli en kommunikationskanal för det lokala näringslivet.

– Det är ett kommersiellt expansivt område, i Vemdalen och Funäsfjällen byggs det så att det knakar, säger hon.

Proportionerna redaktionellt material annonser ska bli ungefär 40 – 60.

Tidningen är ett aktiebolag med tre delägare, en svensk och två norrmän. Företagets vd heter Svein Halvor Moe.
Axel Håkansson