Per Hultengård

3 december, 2015 - 17:23

Förlängning av presstödet godkänns

EU-kommissionen har godkänt en förlängning av presstödet i dess nuvarande form till utgången av 2019.

I ett pressmeddelande från Medieutredningen med anledning av EU-kommissionens beslut står att det i nuläget är oklart vad godkännandet innebär för Medieutredningen:

”Vi för nu samtal med Kulturdepartementet om sex månaders förlängning av utredningstiden”, säger regeringens utredare Anette Novak i ett pressmeddelande.

2 december, 2015 - 15:17

Lyckad utgivarutbildning blir återkommande

I dag måste enskilda journalister fatta snabba publiceringsbeslut. Under hösten har därför MittMedias medarbetare gått utgivarutbildning.

Den utgivarkurs som Tidningsutgivarnas chefsjurist Per Hultengård har genomfört på samtliga MittMedia-redaktioner är nu avslutad. Totalt har omkring 400 journalister i koncernen deltagit.

5 november, 2015 - 10:21

Novaks uttalande om presstödet avfärdas

TU:s Per Hultengård tillbakavisar Anette Novaks påstående om att det nuvarande presstödet ska upphöra i slutet på nästa år.

I eftermiddag kommer Medieutredningens första delbetänkande. I anslutning till det publicerade tidningen Journalisten i går en intervju med regeringens utredare Anette Novak.

23 september, 2015 - 11:41

Tidningar får kameraövervaka receptionen

UPPDATERAD Efter att hoten mot tidningarna ökat ger nu förvaltningsrätten klartecken till kameraövervakning i två tidningsreceptioner.

Norrköpings Tidningar och Corren får sätta upp kameraövervakning i sina receptioner i respektive tidningshus. Det har förvaltningsrätten kommit fram till sedan antalet hot mot mediehusens anställda ökat.

Att vissa besökare omfattas av meddelarskyddet gör inte integritetsintresset starkare, menar domstolen.

11 december, 2013 - 09:29

SD-topp hota stämma DN för upphovsrättsbrott

Morgonkoll

SD-riksdagsmannen Kent Ekeroth hotar att stämma DN för att de kränkt hans upphovsrätt när tidningen publicerade bilder i samband med den så kallade järnrörsskandalen.

Det handlar om tio bilder som publicerats i papperstidningen och tre som publicerats på nätet. De är alla från den film som Expressen publicerade som visar hur Kent Ekeroth med två andra SD-politiker kränker personer och beväpnar sig med järnrör.

8 november, 2013 - 10:11

Krav att regeringen håller löften om digital moms

Sverige har inte tagit upp frågan om teknikneutral moms i Europeiska rådet. Trots målet att vara ”bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.

I nuläget är momsen på digitala tidningar 25 procent, jämfört med 6 procent på papperstidningar. Det trots att regeringens linje är att det ska vara den lägre skattesatsen på alla publikationer, oavsett kanal. Det har kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth tydligt sagt. Och finansminister Anders Borg har inte varit motståndare till tanken heller.

17 oktober, 2013 - 15:36

TU: Fel att JK ska behöva utreda DN:s källor

Reglerna borde ändras så att JK inte behöver utreda källor om det varit försvarligt att lämna uppgifterna, skriver TU:s vd Per Hultengård.

Ett av årets viktigaste journalistiska arbeten - och en av de mest upprörande nyheterna - är Dagens Nyheters avslöjande av Skånepolisens registrering av romer.  Det hade sannolikt inte varit möjligt utan en meddelarfrihet och ett fungerande meddelarskydd.

Så långt allt väl.

27 september, 2013 - 11:37

TU: Regeringen föreslår bara försämringar

TU:s vd Per Hultengård tycker att det är anmärkningsvärt att regeringen inte på någon punkt vill förstärka tryck- och yttrandefriheten.

I det regeringsförslag som nu lämnats på remiss till lagrådet föreslår regeringen flera förädnrignar som påverkar medierna.

19 juni, 2013 - 14:03

TU och Utgivarna om ps-propositionen

TU:s vd Per Hultengård tycker det är bra att public service-företagens marknadspåverkan ska utredas.

TU har länge oroat sig för public services nätsatsningar som de menar kan bromsa medieföretagens utveckling på digitala plattformar.

12 juni, 2013 - 15:03

Wolodarski: Bollen ligger hos TU

TU:s frivilliga insamling till det pressetiska systemet är ingen långsiktig lösning och DN, DI och Sydsvenskan har tackat nej till TU:s erbjudande.

Det pressetiska systemets finansiering har diskuterats sedan DN, DI och Sydsvenska lämnat TU. Förra veckan startade TU en frivillig insamling för att täcka upp de ekonomiska förlusterna sedan de tre tidningarna ställt sig utanför systemet.

– Det är ingen bra lösning, men nödvändig för att trygga systemet, säger PeO Wärring, chefredaktör på Eskilstuna-Kuriren.