KU

27 november, 2014 - 17:28

KU vill skynda på ändringar i presstödet

KU vill att några av Presstödskommitténs förslag ska vara genomförda tidigare än 2017.

Bakgrunden är att regeringen i budgetpropositionen konstaterar att det nuvarande presstödssystemet utformades i en tid då förutsättningarna för dagspressen var helt andra än i dag. "Utskottet håller med om detta och konstaterar vidare att en rad förändringar har skett på dagspressmarknaden.

13 juni, 2013 - 14:51

Hur var det att prata inför KU, Gunilla Persson?

14:45

Östrans chefredaktör Gunilla Persson fick representera lokaltidningarna, andratidningarna, s-tidningarna och Gota Media när KU avhandlade dagspressens ekonomi.

– Högtidligt och lite nervöst. Jag är inte van vid de här sammanhangen, men det är väldigt glädjande att man tittar på den här problematiken. Sedan håller jag med Peter Wolodarski om att det i första hand är tidningsägarnas ansvar.

Hut tyckte du att responsen var?

10 juni, 2013 - 10:57

Dagspressens ekonomiska läge i KU

Den 13 juni arrangerar Konstitutionsutskottet ett öppet seminarium om dagspressens ekonomiska läge.

På Mynttorget 1 mellan klockan 10 och 12 kommer de ekonomiska förutsättningarna för den traditionella dagspressen att diskuteras, och hur dessa förändras på grund av teknikutvecklingen och sociala medier. Andra frågor som kommer att diskuteras är om utvecklingen av förutsättningarna ser annorlunda ut för storstadstidningar och landsortstidningar respektive första- och andratidningar?

24 april, 2013 - 10:20

Oenighet inom KU om fotolagen

Alliansen och oppositionen var oeniga om slutstycket i skrivelsen. Med stöd av Sd fick alliansen igenom sin linje.

Alla partier var överens om att ge grönt ljus åt den nya lagen ur konstitutionell vinkel. Oenigheten gällde om KU skulle förslå att regeringen "ska" eller "kan" utvärdera lagen.

22 april, 2013 - 16:28

KU: Fotolagen inte i konflikt med TF/YGL

Konstitutionsutskottet kommer imorgon att ge grönt ljus åt den nya fotolagen utifrån RF och TF/YGL

Yttrandet är inte justerat, men som den ser ut nu ger KU grönt ljus för den nya lagen ur konstitutionell vinkel, enligt Helene Petersson (S).

19 oktober, 2012 - 08:43

KU granskar kritik om överdriven sekretess

Morgonkollen

Inom kort ska tre departement granskas av KU då det kommit kritik om att de slentrianmässigt hemligstämplar dokument som borde vara offentliga. Det rapporterar Ekot.

Det handlar om Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet och Landsbygdsdepartementet. Främst har kritiken riktats mot UD. Där finns dock en särskild utrikessekretess på grund av att de hanterar många känsliga ärenden.

2 april, 2012 - 14:59

KU för ökat meddelarskydd

Regeringen bör snabbutreda frågan om förstärkt meddelarskydd. Det menar ett enigt konstitutionsutskott (KU).

Allt fler offentliga verksamheter bedrivs i privat regi. Därför motionerar oppositionen om en utökning av meddelarskyddet. 

Konstitutionsutskottet ställer sig bakom det då anställda i privata företag som drivs med allmänna medel riskfritt ska kunna lämna information till medierna. KU menar därför att frågan bör snabbutredas.

9 juni, 2011 - 10:21

KU:s yttrande var oppositionens yttrande

Det var genom att samarbeta med SD som oppositionen i KU kunde rösta igenom kritiken mot kulturministern när det gäller förhandsprövning, skriver de moderata riksdagsmännen Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin.

Vänsterpartisten Wiwi-Anne Johansson skriver här på Medievärlden om den kritik som KU har riktat mot kulturministern avseende den rimliga åtgärden att försöka skapa konkurrens på lika villkor mellan statliga och privata medieföretag.

31 maj, 2011 - 14:59

Kommer KU-kritiken att påverka regeringen, Wiwi-Anne Johansson?

14:45

Vänsterpartisten Wiwi-Anne Johansson anmälde kulturminiseter Lena Adelsohn Liljeroth till Konstitutionsutskottet som kritiserar ministern.

– Uppriktigt sagt betyder det inte att regeringen måste göra något och det brukar vara lite som att hälla vatten på en gås, när det gäller den här regeringen och frågor om yttrandefrihet och public service oberoende. Vi som vill värna public service oberoende har all anledning att spänna musklerna.