internetannonsering

30 oktober, 2012 - 15:33

Morgontidningarna ökar på nätet

TU Internetbarometer

Morgonpressens annonsintäkter på nätet ökade tredje kvartalet jämfört med motsvarande period 2011.

Tillsammans ökade landsortspressen och storstadspressen med 12 procent. Storstadstidningarna ökade med 17 procent.

De sammanlagda annonsintäkterna för morgonpressen var 100 miljoner kronor tredje kvartalet, varav 60 miljoner gick till storstadspress och 40 miljoner till landsortspress.

29 juni, 2012 - 12:46

Svensk internetreklam växer snabbast i Norden

IRM

Den svenska internetreklamen växer snabbare än i de övriga nordiska länderna, visar siffror från IRM.

Internetreklamen ökade i alla nordiska länder förra året. I Danmark och Sverige växte den snabbast. Norge och Finland hade en svagare utveckling.

5 november, 2009 - 15:49

Dystert internetsälj för dagstidningarna 2009

På annonsmarknaden tar dagstidningarna stryk också på nätet. När internetmarknadsföringen i stort ökat med 4 procent hittills i år, så har morgontidningarnas nätverksamhet tappat 17 procent.
På annonsmarknaden tar dagstidningarna stryk också på nätet. När internetmarknadsföringen i stort ökat med 4 procent hittills i år, så har morgontidningarnas nätverksamhet tappat 17 procent.