Kulturrådets minskade stöd tvingar den tvärpolitiska tidskriften Invandrare & Minoriteter att lägga ner efter 39 års utgivning. UPPDATERAD

Kulturrådet sänkte stödet till i&m redan ifjol, då det inte ansåg att det fanns ”särskilda skäl” att fortsätta stödja tidskriften. I år halverades det sänkta stödet till 125 000 kronor.