Stefan Melesko har jämfört hur framgångsrika mediekoncernerna varit med sina förvärv.

Blev ett företagsköp framgångsrikt eller betalade man för mycket? Det senare är mycket vanligt. Enligt amerikanska studier se t.ex. Eccles, R.G., Lanes, K.L. & Wilson, T.C Are you paying too much for that acquisition?, Harvard Business Review . (Jul/Aug 1999), blir prislappen i majoriteten av fallen vid förvärv för hög, i synnerhet om budgivningen sker mellan många parter.