De svenska massmediernas hantering av etiska frågor motiverar inte en särskild lag mot integritetskränkningar, skrev Nils Funcke igår på DN Debatt.

Yttrandefrihetskommitténs undersökning visar att av 123 fällningar i Pressens Opinionsnämnd åren 2000, 2009 och 2010 gällde endast 39 kränkande eller allmänt känsliga publiceringar.

"Det är osannolikt att någon av de här publiceringarna skulle ha fällts i domstol – om vi haft en integritetsbestämmelse i lagen. Det finns därför inget behov av att införa ett integritetsbrott för de medier som Allmänhetens pressombudsman och Pressens Opinionsnämnd håller ett vakande öga över", skriver Nils Funcke på DN Debatt.