Omsättningen har minskat med en miljard jämfört med 2009. Men rörelseresultatet har förbättrats med nästan fyra miljarder. MTG förenar det bästa av två världar menar koncernchef Hans-Holger Albrecht.

MTG är en ”högeffektiv och kostnadsmedveten tv-fabrik” som kombinerar icke cykliska abonnemangsintäkter från betal-tv med cykliska reklamintäkter från fri-tv slår MTG:s vd och koncernchef Hans-Holger Albrecht fast i koncernens årsredovisning.

Nettoomsättningen har minskat från 14,2 miljarder kronor 2009 till 13,1 miljarder 2010.

Men rörelseresultatet har vänt från ett minus på 1,4 miljarder till ett plus på 2,4 miljarder 2010.

Rörelsemarginalen blev 18 procent och soliditeten ökade med sex enheter till 45 procent 2010.

Antalet anställda var 3069 stycken vilket ger en nettoomsättning på nästan 4,3 miljoner och ett rörelseresultat på 767 000 per anställd.

Resultatet är det finansiellt sett starkaste hittills i koncernens historia enligt finanschef Mathias Hermansson.

Länk till hela årsredovisningen här: