19 april, 2012 - 16:15
Ort: 
Uppsala
Plats: 

Universitetshuset, sal IX, Uppsala

Vad har amerikanska medier haft för inflytande i Sverige i ett historiskt perspektiv? Professor Jonas Björk är expert på amerikanska medier och har studerat hur t ex film och tv-program från USA kommit till Sverige genom historien. Den 19 april håller han årets Fulbrightföreläsning vid Uppsala universitet. Inflödet av amerikanska tv-program och filmer till Sverige är ett ämne som ofta diskuteras. Många gånger talar man om detta inflöde som ett nutidsfenomen, men den amerikanska medienärvaron i Sverige har en historia som går tillbaka ända till 1800-talet. Professor Jonas Björk har i sin forskning studerat hur svenskarna såg på populärlitteratur om Vilda Västern, amerikansk stumfilm och tidig ljudfilm, serietidningshjältar från USA och 1960-talets cowboyserier på tv. Han kommer i sin föreläsning att diskutera olika massmedier och tidsperioder samt avslutningsvis beröra frågan om vilken effekt den långvariga massmedieimporten från USA har haft i Sverige.

För mer information, kontakta Erik Åsard, professor i nordamerikanstudier vid Engelska institutionen, tel: 070-425 05 52, erik.asard@engelska.uu.se