Correns chefredaktör publicerade inga Muhammedbilder. Men förra veckan hade tidningen en bild där Satan bajsar på Jesus. Nu rasar debatten på tidningens hemsida.

Bakgrunden är en affisch för en punkspelning i Linköping som kommunen tog ner. När Corren skrev om det inträffade publicerade de även bilden.  

Vad har du fått för reaktioner?

- Över hundra inlägg på nätet och några mail. Det finns två huvudfåror, den ena tycker att vi inte borde publicera några bilder som kan vara kränkande för religiösa. Den andra tycker att om vi publicerar bilder på Jesus borde vi också ha publicerat Muhammed-teckningarna. Mitt val är mycket svårare att argumentera för, att publicera ibland och ibland inte.

Hur argumenterar du?

- En av samhällets viktigaste uppgifter är att värna minoriteter, särskilt de som är utsatta för kritik eller förföljelse. Muslimernas position i samhället kan man se på det sättet, det finns en misstänksamhet mot islam som helhet. Därför tycker jag att man ska tänka sig för innan man ger extra kraft åt, och blir en extra röst, i sammanblandningen av islam och islamism. - Det finns inte ett samhälleligt intresse att värna kristna på samma sätt, så när det gäller Jesusbilden är det nyhetsvärderingen som är avgörande. Den här bilden var uppsatt i Linköping och blev nedriven och censurerad här så det fanns ett stort lokalt nyhetsvärde.

Vad tycker du om bilden?

- Den är provokativ och jag tycker inte om den. Vi har inte publicerat den igen vid senare publiceringar och vi har valt att inte publicera den på nätet, eftersom vi inte vill bidra till att sprida bilden. Det viktiga för oss var att kunna visa den för de som bor i Linköping.

Hur har debatten varit på nätet?

- En bra diskussion där de som diskuterar har ansträngt sig för att hitta goda argument. Det är spännande att vi kan bidra till den här debatten.

Har du blivit hotad?

- Nej