Mikael Marklund

– om det mesta från teknik till estetik

16 mars, 2012 - 14:14

Lite Springsteen som fredagsnöje?

Vet du inte hur du ska fördriva de sista timmarna innan helgen brakar loss? Varför inte lyssna på Bruce Springsteens tal på SXSW.

Han är kungen av mellansnack. I alla fall enligt mig. Och här dammar han på i 50 minuter utan störande inslag av elgitarrer eller trummor (nej, det där menar jag inte egentligen):

 

Skriv in flera mejladresser, antingen på separata rader eller med kommatecken emellan.
(Ditt namn) har skickat dig ett meddelande från Medievärlden
(Ditt namn) vill tipsa dig om följande hos Medievärlden.
Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Kommentarerna är en av sajtens mest värdefulla beståndsdelar. De tillför ny information, ifrågasätter den som finns och kommer med nya infallsvinklar och uppslag. Kommentarerna utvecklar oss, vår bevakning och våra läsare. Tänk bara på att:

Publicerade kommentarer blir tillgängliga för andra användare och kan även användas på andra platser än medievarlden.se.

Medievärlden tillämpar förhandsmoderering, vilket innebär att Medievärldens ansvarige utgivare också är ansvarig utgivare för alla kommentarer som publiceras på sajten.

Vi publicerar inte kommentarer som bryter mot lag eller tidningens förhållningsregler.

Vi publicerar inte kommentarer som exempelvis innehåller nedsättande omdömen om kön, ras, religion eller sexuell läggning och kommentarer som innebär spridning av innehåll som innebär uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring eller om det är uppenbart att användaren gjort intrång i upphovsrätten.

Vi publicerar inte kommentarer som innebär förtal, spridning av felaktiga rykten och propaganda samt kommentarer som innehåller personangrepp eller reklam.

Medievärlden publicerar inte heller kommentarer som vi inte vill visa upp i anslutning till våra artiklar, om de exempelvis bedöms vara irrelevanta eller ha en negativ inverkan på samtalsklimatet.

Medievärlden på nätet följer de etiska reglerna för press, TV och radio.

Besökare uppmanas anmäla kommenterar som bryter mot lag och uppförandekod via anmälningsfunktionen eller att direkt kontakta chefredaktör: Axel Andén på 070-3733360

Fler inlägg

18 februari, 2015 - 15:06

Så kan Herlitz få in 100 miljoner

Lex Länstidningen gör att det nu är läge för DN och Sydsvenskan att skicka in en ny ansökan om presstöd. Fem andra förstatidningar kan snart också vara berättigade till stödet.

Det visar rapporten Mediepolitik som nyligen publicerats på Medievärlden Premium.

Ett av grundkraven för att en tidning ska få presstöd är kopplat till hushållstäckningen. Den får inte vara över 30 procent på utgivningsorten.

I fjol fick Länstidningen i Södertälje 15,6 miljoner kronor i presstöd då tidningen nu har en hushållstäckning på 25 procent.

Såväl DN som Sydsvenskan har sedan flera år en hushållstäckning under 30 procent och borde därför vara berättigade till stödet. Trots det har de nekats driftstöd, utifrån det kryphål som presstödsförordningen ger nämnden: "Om det med hänsyn till förhållandena inom tidningens hela spridningsområde är uppenbart att täckningsgraden ger en missvisande bild av tidningens konkurrensförmåga på annonsmarknaden, får tidningen uteslutas från stöd eller få stödet nedsatt till ett lägre belopp än vad som annars skulle lämnas." 

– Sedan DN och Sydsvenskan fått avslag har Länstidningen fått stödet,  de två storstadstidningarna drastiskt tappat position och intäkter på sina respektive annonsmarknader, och tvingats till stora personalnerdragningar, säger mediekonsulten Anders Ahlberg som skrivit rapporten.

- Krypshålsparagrafen som sådan är ett problem, som gör hanteringen rättsosäker. Men det förändrade läget för DN och Sydsvenskan talar för att nämnden måste ompröva om hushållstäckningen ger en "uppenbart missvisande bild av konkurrensförmågan"

Får Bonniertidningarna maximalt presstöd innebär det ett tillskott på över 50 miljoner kronor vardera.

Utvecklingen talar också för att fler förstatidningar kan vara berättigade till presstöd inom kort. Fem dagstidningar har gått under en hushållstäckning på 40 procent på sin utgivningsort de senaste fem åren. Två av dem är redan nära gränsen på 30 procent.

Rapporten visar också bland annat att i en tiondel av Sveriges kommuner är det den största dagstidningen på orten som har presstöd. Den konstaterar också att stöd till ekonomiskt starka förstatidningar verkar ge mer effekt än stöd till utpräglade andratidningar.   

22 januari, 2015 - 15:16

Uppdaterat papper ställer till det

Papper och webb smälter samman allt mer. Men ibland kan fusionen gå lite för långt…

Det händer att det går lite för fort både på Medievärldens redaktion och på andra ställen. Så Borås Tidning är i gott sällskap när de publicerar en notis i papperstidningen och lovar läsarna att den ska uppdateras…

Enligt BT:s webbredaktör Erik Jullander kan en förklaring vara ansiktslyftningen som tidning och webb fick i tisdags, alla nya rutiner i samband med den kan ha bidragit till fadäsen.

Det har hört av sig ett antal läsare, men de har bara tyckt det varit roligt – inte undrat när den nya versionen kommer… 

5 december, 2014 - 13:24

SD:s lögner – och svaren alla journalister bör ha koll på

SD hade fel när de i direktsändning påstod att det finns en tyst majoritet för en minskad invandring. Sanningen är tvärtom. Vilket är bra att veta när det blir dags för valrörelse igen. KORRIGERAD

I Aktuellt fick SD:s tf partiledare Mattias Karlsson säga att det finns en tyst majoritet som är för att begränsa invandringen ytterligare. Helt oemotsagd. I DN dagen därpå likaså.

”Vi vill ge den tysta majoriteten en röst i invandringsfrågan. Vår ambition är att den här valrörelsen i praktiken blir en folkomröstning för eller emot ökad invandring. Vi kommer helt att fokusera på den frågan.”

Det ironiska är att ska Mattias Karlsson stå vid sitt ord så måste han jobba för att Sverige ska öppna sina gränser ännu mer. 

I presskonferensen som föregick beskedet att SD skulle rösta på Alliansens budget och därigenom orsaka det extra val som kommer i mars hänvisade Mattias Karlsson till en undersökning från 2014 gjord av SOM-institutet som säger att 50 procent tycker att det är en dålig idé att öka invandringen. Men någon sådan statistik finns inte. Det har forskningsinsitutets forskningschef Henrik Ekengren Oscarsson bekräftat för Dagens ETC.

Däremot finns det siffror på motsatsen. Andelen som tycker att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar sjunker stadigt. Och har så gjort sedan början av 1990-talet.

Johan Ehrenberg, chefredaktör för ETC, har också punkterat några andra grova felaktigheter från SD under presskonferensen:

SD/MK: – Invandringen ökade till (Korrad: ej med som det stod i tidigare version) 116 000 under 2013. 

ETC/JE: – Sanningen är samtidigt utvandrade 50 000 personer, vilket innebär en nettoinvandring på 66 000. Av dem som fick uppehållstillstånd i Sverige 2013 var 19 000 sådana som har arbetstillstånd, alltså forskare, ingenjörer och företagsrekryterade. 20 000 var EU-medborgare som flyttar inom EU och Norden. 8 000 var studenter. 

SD/MK: – Invandrare överrepresenterade vad gäller brott.

ETC/JE: – Stämmer inte. Däremot är människor utan stöd och social omsorg, oberoende av ursprung, överrepresenterade.  

SD/MK: – Flyktingmottagandet kostar 17 miljarder extra 2015

ETC/JE: – Falskt. 2013, när Sverige tog emot 54 000 asylsökande, var totala kostnaden 14 miljarder.

SD/MK: – Sverige har en extrem invandringspolitik

ETC/JE: – Fel. Sverige tar i snitt mot 18 000 flyktingar per år. Vilket är mycket lite för ett land med 9,5 miljoner invånare.

Viktig kunskap för inte minst alla politiska reportrar som nu ska ut och stångas med partirepresentanter av olika schatteringar i den kommande valrörelsen.   

28 november, 2014 - 11:02

En större utmaning än digitaliseringen för medierna

Om fem år kan mediernas förutsättningar och marknad vara helt förändrad. Utmaningar som kan få digitaliseringen att framstå som en mild västanfläkt.

2014 ser ut att bli det varmaste året globalt sett sedan mätningarna började 1880.

2014 är också det år då mänskligheten släppt ut mest fossil CO2 någonsin. 

Olika typer av extremt väder skapar mer eller mindre katastrofliknande scenarier över hela världen, även om de får störst rubriker och genomslag då de inträffar i USA eller Europa. 

I november summerade FN:s klimatpanel sina tidigare rapporter. Där slogs det fast att det är människans aktivitet som ligger bakom den stadigt ökande andelen koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären samt att det krävs snabba och drastiska åtgärder på det globala planet för att vi inte ska ha en temperaturökning på två grader vid slutet av detta århundrade. Vilket skulle innebära allvarliga och i princip oåterkalleliga effekter på klimatet och miljön. 

Världsbanken varnar i sin nya rapport för att om vi inte drastiskt minskar våra utsläpp av växthusgaser kommer vår planet att vara två grader varmare runt 2050 och fyra grader, eller kanske ännu mer, när de som är tonåringar i dag fyller 80 år.

Nu verkar det finnas ett tryck underifrån också att politikerna ska agera utifrån detta. Johan Rockström, föreståndare för Stockholm Recilience Center, hävdar i SVT:s samtalsprogram Runda bordet att 75 procent av Sveriges befolkning anser att forskningen har rätt och att det nu är dags för politikerna att visa ledarskap. I Tyskland och Storbritannien är antalet lika många. I Kina och Indien, där miljöpåverkan är mycket tydligare, är siffran över 90 procent. Till och med i det bilfixerade USA är en stor majoritet, 66 procent, övertygade om att det är människan som ligger bakom klimatproblemen och att politikerna måste göra något.

Johan Rockström menar också att politikerna blivit missledda av medierna som ofta har med en så kallad klimatskeptiker så fort forskare uttalar sig om vad som kan hända om ingenting händer: ”I verkligheten finns ett jättestort mandat att agera. Det finns en tipping point i termer av engagemang.” 

Delar av näringslivet står också bakom en minskning av CO2-utsläppen. Till och med BP:s ordförande Carl-Henric Svanberg vill ha ett pris på CO2-utsläpp. I och för sig då den förbrukas och inte vid källan, men i alla fall.

Forskningen säger att vi har tio år på oss om vi ska ha någon möjlighet att undvika en temperaturhöjning på två grader. Tio år är en kort tid för den typ av åtgärder som krävs. 

I dag står personbilstrafiken för drygt 19 procent av alla utsläpp av växthusgaser i Sverige. Lastbilar och bussar för över 11 procent. Industrin, exklusive energiindustrin, står för 25 procent. Sammanlagt ligger utsläppen på 57,6 miljoner ton CO2. Till detta ska läggas de utsläpp som allt som importeras orsakar i tillverkningsländerna. Vilket är ungefär dubbelt så mycket som det släpps ut inom landet.

Om politikerna bestämmer sig för att agera kraftfullt mot utsläppen kommer inte minst transportsektorn att påverkas rejält. Hur beror på vilka åtgärderna blir. 

Men konsekvenserna för dagspressföretagen kan bli rejäla ur flera perspektiv. Ett axplock:

• Annonsmarknadens förutsättningar kan förändras. Hur ser till exempel motor- och reseannonseringen ut i ett samhälle som har halverat sina utsläpp av växthusgaser? Och vad händer om konsumenterna inte har samma möjlighet att transportera sig till olika butikskomplex?

• Hur mycket kan drastiskt höjda transportkostnader skynda på behovet av en digitalisering av mediekonsumtionen?

• Vad händer med tillgången av de sällsynta jordartsmetaller som är nyckelfaktorer för tillverkning av mobiler, surfplattor och datorer? Hur går det med digitaliseringen om dessa produkter blir drastiskt dyrare?

• Hur förändras det redaktionella arbetet om inte fotografer och reportrar kan köra bil i samma utsträckning som i dag?

• Hur ska anställda komma till arbetsplatsen om de inte kan köra bil i samma utsträckning som i dag?

Men den stora frågan är vad som kommer att hända om medieföretagen väljer att inte göra någonting innan det blir ofrånkomligt. 

För miljöfrågorna är stora och viktiga för dagens unga. De medieföretag som agerar proaktivt har betydligt större möjligheter att nå de yngre målgrupperna. Och vice versa. Företag som väljer att inte göra någonting kommer att få en stämpel som slöa och icke-ansvarstagande vilket inte gynnar tillströmningen av nya läsare. De som inte upplevs vara en del av lösningen kommer att ses som en del av problemet.

Därför bör alla framtidsstrategier ha en grön dimension också.

Därför bör analysen ”Medieföretagens miljöpåverkan” som nu publiceras på Medievärlden Premium läsas noga. Där listar Malin Picha Edwardsson problem och möjligheter när det gäller att skapa en hållbar mediesektor.

20 november, 2014 - 14:24

Vad var det jag sa – du kommer inte att tro dina ögon!

En kreativ rackare har skapat det ultimata klickjaktssajtshånet… Eller med andra ord, punkt 8 har blivit verklighet.

Det var det jag visste. Att jag skulle få rätt. I början av november, efter månader av intensiv forskning och kontemplation över ämnet författade jag en bloggpost ”Nio saker du inte visste om klickjaktssajter”.  

Den åttonde punkten lyder: ”Reaktionerna på 1, 2, 3, 4, 5, 6 och/eller 7 kan bli till ett överspel hos någon kreativ rackare. Som slutar med att din fina klickjaktssajt blir überhånad och viral driftkucku för alla framtida generationer av släktet Homo Sapiens. Och det låter inte så kul, va?”

Och dit har vi nu kommit. På klicka klicka klicka.se skapas det parodier på klickjaktssajternas rubriker som ”3 dumma saker socialdemokrater gör när pensionärer shoppar”, ”5 orsaker till att kaniner planerar mord” och ”En fågel blir gripen av polis, sedan hände det här”.

3 november, 2014 - 13:53

Nio saker du inte visste om klickjaktssajter

Frågorna du inte hade ställt dig om vad för mycket klickjaktssajtssurfande kan ställa till med…

De får trafik som tusan men till vilket pris? Här är nio punkter om faror med Lajkat, Omtalat, Finkammat och allt vad de heter:

1. Det här får du inte missa! Det här får du inte heller missa. Och absolut inte det här heller. Och det här är klippet som verkligen aaaalla snackar om, missa inte det… Men hur länge kommer läsarna att gå på det? Till slut måste klickjaktssajtsredaktörerna kanske hota med medeltida tortyr för att få besökare på sajten. Klickar du inte klipper vi fingrarna av dig!

2. Kolla vad som händer! Detta hade du ingen aning om!! Men om jag hade det då? Om jag kunde räkna ut med lillfingret att hundvalpen som kom ut i gröngräset efter att ha varit labbhund i hela sin hittills miserabla tillvaro får ett formidabelt tuppjuck och rusar runt som en – glad hund? Tänk om jag kunde räkna ut det – kan du då räkna ut vad det gör med den bild som jag tror att du har av mig, kära klickjaktssajtsredaktörschef, tänk om jag får känslan av att du inte tror att jag är smartare än ett genomsnittligt potatisskal. Tänk då på vad det kan göra med ditt varumärke… På typ lite sikt…  

3. Du har ingen aaaaaning om vad som händer! När klickjaktssajtsspråket smittar av sig på den fina och viktiga och propra och distingerade och kritstrecksrandiga och helt formidabelt smuckra sajt där i alla fall stortjiifen tror att alla fina och viktiga och propra och distingerade och kritstrecksrandiga annonsköpare vill synas. Om det blir ett liiiiite för påtagligt lattjolajbansspråk där kanske annonsköparna annonsköper någon annanstans. För det är inte omöjligt att även vanliga tråksajter vill ha klick. Ju. Så när dessa sajters härmapsredaktörer ser att det går infernaliskt bra för klickjaktssajterna snor slemtyperna (såg du ordvitsen?) till härmapsredaktörer upplägget. För dom vill åxå att stortjiifen ska klappa dom på axeln å få ett par extra huttar på kick-offen. Men annonsköparna tycker kanske inte att den ungdomliga tonen passar med deras utbud av rullatorer, löständer och extra lättuggad kattmat. Kanske. 

4. Känslosvallsmaximum som fick mätarna att gå i taket!För hallå –pallar du med hur mycket gullegulle som helst? Eller oändliga timmar av näsdukssnyftande? Finns det inga gränser för hur många filmsnuttar av hjärtknipande frierier eller på svårt sjuka barn som får besök av någon snäll superstjärna vi pallar med? Går det att få digital diabetes? Botas den med digitalt insulin i så fall eller surfar man vidare till en sajt som garanterat inte innehåller sådant? Som typ Blocket? Eller?

5. Superdupertabben du inte trodde var möjlig! Ett publicistiskt haveri av stora mått väntar runt hörnet. När ska någon lacka till på att de blivit uthängda som ett klantarsel av bibliska mått? Eller någon tonåring inse att de var klickjaktsajktsuthängda som pyttingar och filmar hämnden på den filmande farbrodern och lägger ut den på du vet vilken sajt jag menar och ser till att den blir viral och tipsar han på Lajkat om den. Eller att någon av tonåringens så kallade kompisar snubblar över filmen och sedan mobbar mössan av tonåringen? 

6. Fejken du inte visste att du gick på! Ska jag berätta hur svårt det är att fixa till en lustig sms-konversation? Inte svårt alls. Bara att ta en kompis som har samma usla humor och ge hens mobilnummer namnet Mamma i kontaktlistan så går det vispa till en dråpliga historia på no time at all. Till exempel. När, eller om,  klickjaktssajtsbesökarna tappar förtroendet för dessa för-bra-för-att-vara-sant-historier kanske de tappar förtroendet för – allt ni gör… För allt annat är säkert genuint och dubbelkontrollerat och superspontant… Not. Gör det något? Säkert inte för alla. Men sannolikt för vissa…

7. Det visste du inte att influensan kunde ställa till med! Okej. Du rattar ett stort mediehus. Och har kommit på den brajta iden att ni ska ha en sådan där klickjaktssajt. Och det hampar sig så att din kusins kompis farsa känner en taxichaffis som har en brorsa vars flickväns lillebror skulle kunna fixa jobbet. Säger han. Och han gör det – helt exceeeellent. Ety han är precis rätt i ålder och har talang för snärtigheter. Meeeeeeen. Så går eländet och blir smittad av en elak influensa (inte Ebola) och bryter benet samt måste fara till Maldiverna så du måste snabbt som attan hitta någon annan som roddar klickjaktssajtsuccén. Det är nu du inser att alla på bygget är typ över 50 och heeeelt tondöva och odugliga när det gäller att skriva för ungdomarna på ungdomiska. Nötterna tror att det räcker med att skriva typ då och då eller flera bokstäver i rad. Typ heeeeeeelt hopplösa fall med andra ord. Framgång vänds till lätt till flopp för alla som inte har byrålådan full med typ 20-åringar som kan typ formulera sig fängslande. Om än inte med fullständiga meningar.

8. Hånhånet du inte vill vara med om! Reaktionerna på 1, 2, 3, 4, 5, 6 och/eller 7 kan bli till ett överspel hos någon kreativ rackare. Som slutar med att din fina klickjaktssajt blir überhånad och viral driftkucku för alla framtida generationer av släktet Homo Sapiens. Och det låter inte så kul, va?

9. Statistikproblemet du inte visste fanns! Eller kommer att finnas då. För det glunkas redan om på vissa ställen att klick och klick inte är samma sak. Vissa finare typer av redaktörer vill att klicken på deras finare typer av sajter med lite finare typer av innehåll ska få lite finare typer av trafiksiffror. Så kanske din klickjaktssajtsframgångar biter dig i svansen och tvingar diga att sitta på oäääääändligt långa möten med någon sorts pruttråkig sajttrafikräkningskommitté som aldrig kommer till skott. Ever. De struntar i att du hellre vill åka ut på landet och riva det där utedasset som du retat dig på ända sedan du köpte ditt fina sommarställe och maler på om teknikaliteter på subatomärnivå. Typ. Och du funderar på att spränga både utedass och sajttrafikräkningskommitté i småbitar. Men inte samtidigt. Typ. 

30 oktober, 2014 - 15:56

Ett värdigt farväl

En stark etta för att ta farväl av en stark kämpe. Aftonbladets minnesbilaga om Klas Ingesson är ett gediget hantverk.

Jag minns sommaren 1994 mycket väl. Dramatiken. Spänningen. Folket som samlades i sommarnatten för att följa landslagets äventyr i USA. Jag varken var eller är speciellt fotbollsintresserad men sveptes med av den kollektiva euforin.

En av de viktigaste kuggarna i det blågula maskineriet var Klas Ingesson, det förstod till och med undertecknad.

Nu är han borta efter en lång sjukdom. Och tidningarna gör fullödiga minnesbilagor. Precis som sommaren 1994 sveps jag med, men nu av den kollektiva sorgen.

Speciellt bra lyckas Aftonbladet fånga känslorna. Ettan till minnesbilagan tycker jag sitter precis där den ska. Mitt i krysset för att prata fotbollsspråk.

En stark bild och en rubrik som är både en hyllning och en klackspark. Precis som en fotbollshjälte ska ha när han nu lämnat planen för alltid.

8 oktober, 2014 - 14:03

Hoppas Sydsvenskan får behålla sin goda form

Sydsvenskans redigerare ska i en nära framtid använda sin kompetens där det ger mest effekt. Och bara där. Hoppas att det räcker.

Sydsvenskans etta i dag är ett skolexempel på bra redigering. Turbulensen inom de skånska moderaterna illustreras på ett utmärkt sätt. Och som krona på verket en klockren rubrik.

Det är detta som tidningens redigerare ska lägga sitt krut på i framtiden. Ett antal spetssidor ska formges av det fåtal redigerare som blir kvar när omorganisationen blivit verklighet. Hur många de blir och var de ska placeras är ännu inte spikat men upplägget är att dagredigeringen (den så kallade spetsredigeringen) ska skötas i Malmö och nattgänget (som i princip bara har till uppgift att se till att mallsidorna fungerar och eventuellt lägga in någon sen nyhet) ska sitta i Helsingborg. Men båda grupperna ska jobba för båda tidningarna.

Det stora flertalet av tidningarnas sidor ska vara hårt mallade och i princip göras av reportrarna själva. 

Hur läsarna kommer att reagera vet ingen ännu. Kanske kommer de inte att tycka att det gör något att uppläggen på sidorna liknar varandra i högre utsträckning än i dag. Kanske kommer de till och med att uppskatta det. 

Men en sak törs jag sätta en timpeng på. Att ettor av den typ som Sydsvenskan har i dag på sin Malmöedition är mycket viktiga för tidningens överlevnad. Det är sådana här sidor som sätter sig i minnet. Vilket är av största vikt när prenumerationsavin ska betalas. Känslan av att ha fått något mer än bara information på papper.

26 september, 2014 - 15:27

Nu slår det platta berättandet till med full kraft

Sättet att berätta som initierades i ett antal Ipad-satsningar för flera år sedan har äntligen börjat plockas upp av de svenska nyhetssajterna. UPPDATERAD

Ipad-magasinet SvD Insikt, salig i åminnelse, var en lyckad mix av bra historier att förmedla och bra metoder att göra det på. Där kombinerades texter, rörliga bilder och ljud på ett mycket tilltalande sätt.

I olika surfplattemagasin har det gått att hitta de där långa texterna med mycket insprängt godis, paketerat på ett begåvat sätt.  

Den metoden att berätta har länge saknats på svenska nyhetssajter. Och jag har då och då funderat över varför. Det kan inte bero på att det är så svårt att få till. Troligen vet de som styr över sajternas innehåll att läsarna bara vill ha korta och snabba nyheter. Har jag trott. Trots att det funnits utländska exempel på att det går. Till exempel New York Times projekt ”Snow Fall”.

Nu har Aftonbladet hoppat på tåget med ett stort reportage på Estoniakatastrofen med flera komponenter, förutom text även rörligt, ljud och grafik, presenterat på ett begåvat sätt. Det skulle förvåna mig om inte nya stora jobb rullas ut snart. 

Även Dagens Nyheter kommer att jobba upp sitt digitala berättande ett antal snäpp under hösten. Läs mer här. Medievärlden kommer inom kort att återkomma med fler detaljer om projektet.

Att addera nytt innehåll och förpacka det begåvat gör att berättelsen växer ordentligt och fångar läsarna. Den som klickat på Aftonbladets Estonia-jobb kommer att tillbringa en avsevärd tid där. Tid som inte förvandlas till annonsintäkter då det inte finns någon reklam där. Min förhoppning är att det får fortsätta vara så. 

Om jag var boss på Bladet skulle jag se till att den här typen av reportage får vara befriade från kommersiella inslag. Efter fyra, fem stycken berättelser på den här nivån har läsarna tagit till sig och verkligen börjat uppskatta berättarmetoden. Då får det bli en del av Plus-tjänsten.

Nu väntar jag bara på att fler mediehus ska börja tänka nytt och stort när det gäller berättandet på nätet. Jag kommer att bli mäkta förvånad om det inte hänt mycket redan innan årsskiftet. Goda exempel har ju en hälsosam tendens att sprida sig.

Till exempel på Mittmedia som också gjort en ambitiös e-tidning kring 20-årsdagen av Estonias förlisning. Innehållet skiljer sig i sak inte mycket från Aftonbladets. Men på Mittmedia finns det säkert en och annan som gnisslar tänder över att innehållet inte paketerats utifrån det möjligheter som nätet erbjuder. De starka texter som finns i bilagan blir ännu starkare om läsaren samtidigt ser en stormig Östersjö. Eller hör det klassiska ”Mayday mayday, this is MS Estonia…” I stället för puffar till filmer på tidningssajterna (som sannolikt få går dit för att klicka på) hade det rörliga materialet funnits som ett naturligt inslag precis där det ska. I, eller vid, texten. 

Förutom nya intäkter (på sikt i alla fall) kommer det att betyda att de redigerare som just nu mest ses som en jobbig rest från ett förlegat sätt att producera papperstidningar kan få nya uppdrag då deras kompetens när det gäller presentationsteknik kommer att krävas igen.   

24 september, 2014 - 14:20

Dagstidningar är dinosaurier – men kan få vingar

Om ett antal år är dagstidningen som vi känner den i dag historia. Det betyder inte att medieföretagen måste dö – bara ställa om sig rejält. Samt att de anställda förstår att det inte går att vara något som snart bara återfinns på museum.

Det känns inte som en alltför långsökt parallell att jämföra dagstidningsföretagen med dinosaurier. Exakt vad som hände för omkring 60 miljoner år sedan vet ingen. Men sannolikt förändrades klimatet snabbt vilket förändrade livsbetingelserna för dinosaurierna. Som därför dog ut då de inte tillräckligt snabbt kunde ställa om till en bistrare verklighet. 

Sorgligt om man var en dinosaurie men den enes död är den andres bröd. I och med att härskarödlorna försvann fick däggdjuren livsutrymme och kunde utvecklas.

I överförd betydelse händer samma sak i dag. Medieföretagen lever i huvudsak på att köra ut papperstidningar till en krympande skara prenumeranter som bara blir äldre och äldre. Genomsnittsåldern på en prenumerant på flera dagstidningar är mellan 65 och 70 år i dag. Det säger sig själv att den verksamheten är på väg att avveckla sig själv, av naturliga orsaker så att säga.

Det är här som en stor utmaning ligger för dagspressföretagen. Det handlar i grunden om hur de ska få nya läsare. Inte nödvändigtvis nya digitala läsare. Även om det sannolikt är lättare i den typen av kanaler.

För att tala klarspråk. De åtgärder som många medieföretag genomför nu, till exempel sammanslagningen av HD/Sydsvenskan, att Metro låter TT göra hela tidningen från ax till limpa och att Svenska Dagbladet betalar Bonnier för att göra featuremagasin för att ta några exempel, löser inga problem. De köper bara tid och skjuter upp det oundvikliga. 

Betalmodellerna som bromsat upplagetappet, i alla fall för tidningar i Norr- och Västerbotten, är inte heller en lösning. Inte på sikt.

Den prenumererade papperstidningens tid som ett brett och dagligt massmedium är i mina ögon lika dömd till undergång som dinosaurierna för 60 miljoner år sedan. Men läget är sannolikt mest akut för kvällstidningarnas pappersupplagor.

2013 var Aftonbladets upplaga 180 500 ex enligt tidningens egen statistik. Första halvåret 2014 var upplagetappet 17 procent. Håller den utvecklingen i sig har Aftonbladets papperstidning en upplaga på drygt 85 000 ex 2017. Vilket är mindre än vad Sydsvenskan har i dag. 

Mellan 2012 och 2013 tappade Expressen drygt 15 procent av sin upplaga. Samma situation där med andra ord. 

Morgontidningarna har inte så stora upplagetapp ännu så länge. Men jag har inte hört någon tidningschef på länge som pratar om hur de ska öka upplagan. Det handlar i bästa fall om att bromsa upplagetappet. Helst undviker de samtalsämnet överhuvudtaget.

IRM tror att de riktigt stora annonstappen för dagspressen är historia. Men både 2014 och 2015 kommer tappen att ligga nära 10 procent. Längre bort vill de inte sia.

Presstödsnämndens rapport visade att 2013 var det sämsta året någonsin för den samlade dagpressen. Hittills. Är det någon som tror att 2014 innebär en förbättring? Eller 2015? 

Men det betyder inte att medieföretagen måste dö en utdragen sotdöd. Det finns exempel på vitalitet och livskraft. Främst på den digitala sidan där boomen när det gäller rörligt skapar nästan nybyggarkänslor. Ta de stora satsningarna på livesända valvakor som exempel. 

Däremot kommer omställningen till att bli en hållbar och lönsam verksamhet att bli smärtsam. Vägen från att vara ett dagspressföretag till att bli ett medieföretag kostar på för både ledning och anställda. Och arbetet är bara påbörjat.

För att tala klarspråk. När tidningsföretagen börjar utgå från vad framtidens läsare vill ha och vill betala i stället för vad företagen (och dess anställda) vill göra och är vana att tjäna i dag kommer det att bli stora förändringar. Dessa kommer allt närmare. Och för varje dag som det inte görs något kommer förändringsbehovet bara att växa.

De tankar som redovisades i Medievärlden Premiums rapport Vägval print som publicerades förra hösten har blivit allt mer aktuella och flyttats allt högre upp på medieföretagens dagordningar. Då uppgav hälften av de tillfrågade tidningscheferna att de kommer att dra ner på frekvens och/eller bevakningsområden de närmaste fem åren.

Distributionskostnaderna gör allt mer på sista raden. Två tidningsföretag som nu börjat agera där är EK-koncernen och Hallands Nyheter som är på väg att sluta dela ut de dyraste tidningarna. Snart blir det fler.

Det går inte längre att sälja prenumerationer på sjudagarstidningen. Bara till helgtidningen. Det vittnade till exempel HD:s chefredaktör Lars Johansson om på Södra Publicistklubbens utfrågning nyligen.

En viktig faktor är också ägarnas avkastningskrav. Men inte ens stiftelseägda tidningar klarar av att gå med minus hur länge som helst. Och ingen ansvarsfull styrelse kommer att låta verksamheten pågå utan att kräva omtag på något sätt om alla kurvor pekar åt fel håll och inga förslag på förändringar presenteras för dem. 

Därför skulle medieföretagens palett kunna se ut så här om kanske fem till tio år, i prioritetsordning:

• En sajt som siktar på att vara det digitala nyhetsnavet lokalt. Mycket rörligt, mycket läsarmedverkan och flitiga uppdateringar under stora delar av dygnet.

• En prenumererad tidning som kommer ut till helgen. Fylld med tillbakalutad lustläsning, fördjupningar, temasidor och annonser kopplade till dessa. Sannolikt produceras mycket material på koncernnivå och förses sedan med det lokala varumärket.

• En gratistidning som kommer ut en eller två gånger i veckan med korta lokala nyheter och reportage som bygger på material från sajten samt annonser från lokala handlare. Antingen hemburen eller distribution via ställ. 

Hur fort detta kommer att ske beror givetvis på situationen på varje marknad. Vissa har bättre läge än andra. Samtidigt kanske ovan skissad utveckling trycker på så att även de som har en bättre position mer eller mindre tvingas av mer eller mindre tätt knutna samarbetspartners att ställa om i förtid.

När jag testat dessa tankar på ett antal tidningschefer har ingen sagt att det är en osannolik utveckling. Snarare ett högst möjligt scenario utan att gå in på hur de resonerar kring sina egna företags framtid.  

Intäkterna kommer alltså inte att motsvara dagens. Och även om utgifterna för tryck och distribution sjunker kommer antalet anställda inte att ligga på samma nivå som i dag.

Framtidens arbetsmarknad för journalister, i alla fall för de inom dagspress, kommer att präglas av stor osäkerhet. Allt annat är naivt att tro. 

Hur många fler journalister som då kommer att ha förlorat sina jobb på dagstidningsföretagen kan ingen svara på. Men sannolikt handlar det om ett betydande antal. Många kommer nog också att jobba under andra, och mindre välavlönade, former.

Samtidigt är det journalisterna som ska rädda medieföretagen. Utan ett intressant material presenterat på ett lockande sätt spelar det ingen roll vilken affärsmodell företaget satsar på.    

Här finns nog en avgörande faktor när det handlar om medieföretagen ska klara av omställningen eller inte. Varje sparpaket som drabbar organisationer som redan gått igenom ett antal stålbad riskerar att vara den faktor som tar död på kreativitet och arbetslust. Det medieföretag som har en personal där en övervägande majoritet bara går till jobbet för att de ännu inte fått sparken behöver inte satsa en krona på digital utveckling eller nya roliga rörliga koncept. Det kommer ändå bara att bli skit. För att fortsätta tala klarspråk.

Dagstidningsföretagens utmaningar ligger alltså inte bara i att den nuvarande prenumerantstocken inte förnyas i tillräcklig utsträckning eller att annonsörerna inte till fullo förstått det fina i att finnas även i den digitala miljön. Det gäller också att hålla uppe geisten och arbetslusten hos de anställda som är kvar.

För det var inte alla dinosaurier som dog ut. Släktingar till dem lever och frodas än i dag. Alla fåglar till exempel.

Kanske är det så utvecklingen kommer att se ut. När de stora dagstidningsföretagen, som inte klarat av att ställa om, lägger sig ned och dör växer det fram ett antal mindre och flexiblare medieföretag som inte kräver lika stora mängder foder för att överleva. Medieföretag som snabbt och lätt kan förflytta sig över stora områden och testa att hitta mat, partners och boställen på nya ställen och med nya metoder. Medieföretag som kanske just nu testar sina vingar för första gången.